News

Zaposlenja

Back
01.09.2021.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju električne energije i proizvodnju, preradu, transport i trgovinu ugljem „EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari“ Stanari (www.eft-stanari.net) , raspisuje:

OGLAS

za prijem na radna mjesta

1. Diplomirani pravnik za poslove ugovaranja, VSS dipl.pravnik 1 izvršilac

Opis poslova koje će kandidat obavljati:

 • vrši izradu, analizu i usaglašavanje ugovora, sporazuma i drugih pojedinačnih akata iz oblasti ugovaranja
 • sarađuje sa svim organizacionim jedinicama Društva i povezanim licima Društva u oblasti pravne podrške u vezi sa poslovima ugovaranja
 • aktivno učestvuje u izradi opštih i pojedinačnih internih akata i procedura
 • sarađuje sa advokatskim kancelarijama
 • prati relevantne zakonske i podzakonske propise
 • obavlja i ostale poslove iz nadležnosti pravne službe Društva.

Posebni uslovi:

 • minimum 3 godine radnog iskustva u struci
 • prethodno iskustvo iz oblasti privrednog prava i na poslovima ugovaranja je poželjno
 • poznavanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računaru i poslovne korespondencije
 • poželjno je imati položen pravosudni ispit.

Potrebne sposobnosti i vještine:

 • predanost poslu, pedantnost i temeljitost
 • komunikativnost i orijentisanost ka timskom radu
 • sposobnost brzog usvajanja znanja
 • visok nivo motivacije i inicijative u radu.

Nudimo vam:

 • stručno usavršavanje i razvijanje
 • da budete dio profesionalnog i ambicioznog tima
 • rad u prijatnom i dinamičnom okruženju
 • dobre uslove rada.

Prijave na oglas dostaviti putem pošte na adresu: „EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari“ d.o.o. Stanari, Stanari bb, 74208 Stanari, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina i/ili na e-mail: konkurs@eft-stanari.net

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti detaljnu radnu biografiju sa referencama i kopijom diplome. Za slučaj da kandidat ima položen pravosudni ispit, dostaviti i uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu.

U slučaju da kandidat ne bude izabran dokumenta se ne vraćaju, osim ukoliko to kandidat izričito ne zahtijeva.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor. Ostale prijave neće se dalje razmatrati u postupku prijema, a kandidati o tome neće biti posebno obaviješteni.

Objavljivanje oglasa ne obavezuje na prijem.

Rok za dostavljanje prijava je 20.09.2021. godine.

Back