News

Vijesti

Back
08.05.2018.
ZAVRŠEN REDOVAN GODIŠNJI REMONT POSTROJENJA TERMOELEKTRANE STANARI

Termoelektrana Stanari je ponovo u redovnom radu nakon uspješno završenog planskog, godišnjeg remonta. Kvalitetnom organizacijom i angažovanjem sopstvene radne snage i dobrom saradnjom sa DEC-om i izvođačima radova skraćen je rok izvođenja radova sa predviđenih 30 na 25 dana.

Na remontnim radovima je bilo angažovano preko 150 radnika iz specijalizovanih kompanija, uključujući Termoelektro Brčko, Mont-r Beograd, Feromont Beograd, ZRE Katowice, Layher Beograd, Tipo kotlogranja Prijedor i druge. Glavne aktivnosti su se odvijale na kotlovskom i turbogeneratorskom postrojenju, čime je pored osiguranja pouzdanog rada u narednom periodu, fokus bio i na unapređenju i održavanju kako energetske efikasnosti bloka, tako i obezbjeđenju uslova za nastavak primjene najsavremenijih tehnologija sa aspekta ekologije. Takođe, pridržavajući se najboljih raspoloživih praksi zaštite na radu, remont TE Stanari je protekao bez povreda radnika tokom izvođenja radova.

Ukupna vrijednost radova je oko 2 miliona KM, a angažovanjem kompanija i radne snage iz BiH, gde god je to bilo moguće, kompanija „EFT-Rudnik i Termolektrana Stanari“ ostaje posvećena podršci razvoju ovog regiona.

Zbog remonta, može se očekivati stabilan i kontinuiran rad TE Stanari koji će omogućiti realizaciju planirane godišnje proizvodnje od 2,025,000 megavat-sati električne energije.

Back