News

Vijesti

Back
08.03.2021.
TERMOELEKTRANA STANARI U REMONTNOM ZASTOJU U MARTU 2021.

Godišnjim planom proizvodnje Termoelektrane Stanari za 2021. godinu planirana su dva remontna zastoja na postrojenju. Prvi, manji, godišnji remont preventivnog karaktera u trajanju u 10 do 12 dana započinje u ponedeljak 8.marta. Remontni radovi će se bazirati na inspekcijama i sanacijama uočenih oštećenja na cijevnom sistemu kotla, redovnim pregledima rotacione opreme, servisu armature u pogonu i preventivnim elektro radovima.

Za potrebe obavljanja remontnih radova angažovan je stručni kadar Termoelektrane Stanari uz asistenciju izvođačkih kompanija iz regiona i određenog broja pomoćnih radnika. Istovremeno sa remontom postrojenja TE odvijaće se i remont sistema dopreme uglja na Rudniku.

Ostvarenom proizvodnjom električne energije od 2.010.000 MWh, Termoelektrana Stanari je i pored izuzetno otežane situacije uzrokovane pojavom virusa korona uspjela, uz manja odstupanja, zajedno sa Rudnikom ispuniti godišnji plan proizvodnje za 2020. godinu.