News

Vijesti

Back
26.10.2020.

Saopštenje za javnost
TE STANARI: PRIKLJUČENJE NA MREŽU NAKON REMONTA POSTROJENJA

U nedelju, 25.oktobra u 12h, Termoelektrana Stanari je nakon planskog godišnjeg remonta ponovo priključena na mrežu elektroenergetskog sistema BiH. Uz strogo poštivanje propisanih sigurnosnih mjera s ciljem sprečavanja širenja pandemije virusa korona i mjera zaštite na radu, stručni kadar kompanije „EFT-Rudnik i Termoelektrana Stanari“ zajedno sa preko 300 radnika iz 10 izvođačkih kompanija uspješno je realizovao aktivnosti na godišnjem remontu postrojenja. Radovi na kotlovskom i turbinskom postrojenju i pomoćnim sistemima u punom obimu su završeni u predviđenom roku od 30 dana čime je obezbijeđena dalja realizacija Plana proizvodnje Termoelektrane Stanari za 2020. godinu.