News

Vijesti

Back
25.03.2019.
REMONT POSTROJENJA TERMOELEKTRANE STANARI U 2019. GODINI

Kompanija „EFT - Rudnik i Termoelektrana Stanari” je poslovnu 2018. godinu završila vrlo uspješnom realizacijom Plana poslovanja sa proizvedenih 2 056 000 MWh električne energije uz rekordnu proizvodnju uglja i otkrivke. U 2018. godini je takođe ostvaren rekord od 3 556 sati ili 148 dana neprekidnog rada Termoelektrane na mreži i nominalnoj snazi od ukupno 7 600 sati, čime je potvrđena visoka raspoloživost bloka.

U cilju realizacije godišnjeg plana proizvodnje za 2019. godinu, na postrojenju termoelektrane planirana su dva remontna zastoja u toku godine. Aktivnosti na prvom, godišnjem, planiranom remontu u trajanju do 35 dana počinju 25. marta, kada će blok termoelektrane biti isključen sa mreže. Za realizaciju remontnih aktivnosti biće zadužen stručni kadar ove kompanije zajedno sa radnicima iz drugih lokalnih i regionalnih kompanija, tako da će biti angažovano oko 400 radnika.

Planiran je značajan obim radova, prvenstveno na kotlovskom postrojenju kao i na turbinskom, sistemima za dopremu uglja i ostalim, pomoćnim, postrojenjima. Vrijednost remontnih radova je oko 4 miliona KM.