News

Vijesti

Back
28.11.2018.
REALIZACIJA AKTIVNOSTI NA JESENJEM HORTIKULTURNOM UREĐENJU I ODRŽAVANJU POVRŠINA

Kompanija EFT Stanari nastavlja sa uređenjem i održavanjem zelenih površina u okviru Rudnika i Termoelektrane. Tokom jesenjih mjeseci realizovan je niz aktivnosti na hortikulturnom uređenju koje su obuhvatile sadnju i pošumljavanje u krugu termoelektrane. Posađene su različite šumske, ukrasne drvenaste i zeljasteh biljne vrste. Na istočnoj pristupnoj zoni Termoelektrane koja se prostire na oko 6 ha zasađeno je 420 sadnica od čega 270 pripada listopadnim vrstama a 150 četinarima. Novoostvareni park predstavlja početak sistemskog pošumljavanja i ukrašavanja okoline Termoelektrane. Na površini od oko 0,5 ha iza restorana Termoelektrane na potezu prema deponiji posađeno je 25 vrsta drvenastih sadnica tipa stablašica i grmova te par zeljastih sadnica. Ovaj mini park je uređen brojnim vrstama ukrasnih trava i egzotičnog drveća.

Akcenat u ovogodišnjoj sadnji unutar TE stavljen je na podizanje žive ograde, zelene barijere između deponije uglja i glavne interne saobraćajnice. Pojas u dužini od 264 m zasađen je u dvostrukom nizu kombinacijom 570 sadnica vatrenog grma i 250 sadnica stubastog graba. Ostatak sadnje usmjeren je na dopunu sadnica koje su u proteklom periodu pokazale uspješan porast. Obavljena je dopuna na zaštitnom nasipu u mjestu Dragalovci kao i na nekoliko mjesta na prostoru rudnika.

Ovogodišnji program hortikulturnog uređenja površina u vlasništvu kompanije dopunjen je aktivnostima na uređenju dijela dvorišta O.Š. u Dragalovcima koja je obnovljena donacijom kompanije EFT Stranari. Na istočnoj, zapadnoj i južnoj strani ograde ove škole posađeno je nekoliko manjih zasada četinara i listopadnih vrsta koji prave barijeru i čuvaju školu od zagađenja sa saobraćajnice.