News

Vijesti

Back
26.08.2021.
PRVI KAPITALNI REMONT TERMOELEKTRANE STANARI

Prvi kapitalni remont postrojenja Termoelektrane Stanari predviđen Planom poslovanja za 2021. godinu počinje u subotu, 28. avgusta, isključenjem TE sa elektroenergetske mreže nakon 163 dana neprekidnog rada. Ovo je zajednički kapitalni remont turbine i generatora koji se izvodi prvi put od dana puštanja Termoelektrane Stanari u komercijalni rad 2016. godine. S obzirom na složene i obimne radove, trajanje remonta će biti oko 60 dana.

Uzimajući u obzir otežane uslove rada uzrokovane pojavom pandemije virusa COVID19, kompanija EFT Stanari je tokom prošle godine pokrenula procedure za nabavku neophodnih dijelova za kapitalni remont s ciljem blagovremene isporuke opreme i dijelova za turbinu i generator te pripremne aktivnosti završila u predviđenom roku.

Obim poslova kapitalnog remonta obuhvata pregled i inspekcije protočnih dijelova turbine, reviziju ležajnih blokova, pregled glavnih turbinskih parnih ventila, izvlačenje rotora generatora, unutrašnji pregled, testove i inspekcije statorskog i rotorskog dijela generatora. Imajući u vidu da su operativni parametri turbine i generatora u dosadašanjem radu bili stabilni i kretali se u preporučenim granicama, ne očekuju se značajnije popravke i reparacije.

U okviru remontnih radova na kotlovskom postrojenju, i u 2021. godini nastaviće se sa primjenom različitih tehničkih rješenja u cilju povećanja pouzdanosti i raspoloživosti rada postrojenja. Remontni radovi na pomoćnim objektima će biti manjeg obima s obzirom na to da se na ovim objektima redovno, tokom manjih godišnjih remonta, vrše reparacije i otklanjanje uočenih nedostataka. Za angažovanje spoljnih usluga i specijalista vođeni su pregovori sa proizvođačima opreme, kompanijama iz Kine, Evrope i regiona. Na poslovima remonta, pored radnika termoelektrane će biti angažovano više od 350 radnika od strane raznih kompanija iz regiona.

Ukupni troškovi kapitalnog remonta Termoelektrane Stanari će biti oko 16 miliona KM.