News

Vijesti

Back
07.10.2020.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju električne energije i proizvodnju, preradu, transport i trgovinu ugljem „EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari“ Stanari, raspisuje

OGLAS

za prijem na radno mjesto

  • Tehnolog za turbogeneratorsko postrojenje
    1 izvršilac

    Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidat treba da ispunjava i sljedeće uslove:

  • VSS – diplomirani inženjer mašinstva, poželjno termoenergetski smjer
  • Najmanje 5 godina radnog iskustva na održavanju i remontima velikih parnih turbina i rotacione opreme

    Osnovni zadaci radnog mjesta:

  • Redovno održavanje, remonti i kontrola rada turbogeneratorskog postrojenja

Prijave na oglas dostaviti putem pošte na adresu: „EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari“ d.o.o. Stanari, Stanari bb, 74208 Stanari, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina i/ili na e-mail: konkurs@eft-stanari.net

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti: biografiju, reference i preporuke, kopiju diplome i dokaz o radnom iskustvu.

U slučaju da kandidat ne bude izabran, dokumenta se ne vraćaju i arhiviraju se u skladu sa propisima i internim aktima, osim ukoliko kandidat ne zahtijeva suprotno.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor. Ostale prijave neće se dalje razmatrati u postupku prijema, a kandidati o tome neće biti posebno obaviješteni.

Rok za dostavljanje prijava je 31.10.2020. godine.

Zadržavamo pravo da ne izvršimo izbor po ovom oglasu.

Više informacija o kompaniji potražite na www.eft-stanari.net i www.eft-group.net.