News

Vijesti

Back
18.01.2019.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju električne energije i proizvodnju, preradu, transport i trgovinu ugljem „EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari“ Stanari (www.eft-stanari.net), raspisuje:

OGLAS

za prijem radnika

  • Diplomirani pravnik za poslove ugovaranja, VSS dipl.pravnik
    1 izvršilac

Pored opštih uslova, kandidat treba da ispunjava sljedeće posebne uslove:

  • položen pravosudni ispit


  • najmanje 5 godine radnog iskustva u struci i na poslovima ugovaranja


  • aktivno znanje i upotreba engleskog jezika (govorna/pisana upotreba)


  • poznavanje rada na računaru


Prijave na oglas dostaviti putem pošte na adresu: “EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari“ d.o.o. Stanari, Stanari bb, 74208 Stanari, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina i/ili na e-mail: posao@eft-stanari.net

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti detaljnu radnu biografiju sa referencama, kopijom diplome i uvjerenjem o položenom pravosudnom ispitu.

U slučaju da kandidat ne bude izabran dokumenta se ne vraćaju, osim ukoliko to kandidat izričito ne zahtijeva.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor. Ostale prijave neće se dalje razmatrati u postupku prijema, a kandidati o tome neće biti posebno obaviješteni.

Objavljivanje oglasa ne obavezuje na prijem.

Rok za dostavljenje prijava je 10.02.2019. godine.