News

Vijesti

Back
13.07.2022.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju električne energije i proizvodnju, preradu, transport i trgovinu ugljem „EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari“ Stanari (www.eft-stanari.net), raspisuje:

OGLAS

za prijem radnika

  • Elektromehaničar II za MRU opremu, SSS/KV - smjer elektronika
    1 izvršilac

Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

-najmanje 2 godine radnog iskustva u struci,
-poznavanje procesne instrumentacije,
-iskustvo u održavanju procesnih sistema.

Prijave na oglas dostaviti putem pošte na adresu: „EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari“ d.o.o. Stanari, Stanari bb, 74 208 Stanari, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina i/ili na e-mail: konkurs@eft-stanari.net

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti detaljnu radnu biografiju sa referencama i kopijom diplome. U slučaju da kandidat ne bude izabran dokumenta se ne vraćaju, osim ukoliko to kandidat izričito ne zahtijeva.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor. Ostale prijave neće se dalje razmatrati u postupku prijema, a kandidati o tome neće biti posebno obaviješteni.

Objavljivanje oglasa ne obavezuje na prijem.

Rok za dostavljenje prijava je 12.08.2022. godine.