Ljudi

Ljudi

Savo Mirković

Direktor rudnika i TE Stanari


Aleksandar Milić

Tehnički direktor TE Stanari


Stevan Lončar

Tehnički direktor rudnika Stanari