Izgradnja

Dinamika izgradnje

Datum stupanja EPC ugovora na snagu

21. decembar 2012. godine

Planirani rok za završetak izgradnje TE Stanari

21. septembar 2016. godine

Početak iskopa temelja

april 2013.

Početak montaže čelične konstrukcije

septembar 2013.

Montaža bubnja kotlovskog postrojenja

mart 2014.

Početak montaže turbine

jun 2014.

Završena montaža armirano betonske ljuske dimnjaka

jul 2014.

Završen hidraulički test kotla

decembar 2014.

TE priključena na 110 kV prenosnu mrežu BiH

mart 2015.

Početak rada sistema hemijske pripreme vode

maj 2015.

Prve količine uglja dopremljene na TE

juni 2015.

EFT preuzeo TE od generalnog izvođača radova

8. avgust 2016. godine

Puštanje TE Stanari u komercijalni rad

20. septembar 2016. godine