Upravljenje kvalitetom i zaštita životne sredine

Upravljanje kvalitetom

U našoj kompaniji, od samog osnivanja, posebnu pažnju posvećujemo zaštiti i unapređenju životne i radne  sredine u kojima se nalazimo i radimo. 

Svoju predanost odgovornom upravljanju životnom sredinom iskazujemo i certifikatom zaštite životne sredine ISO 14001 koji je dio integrisanog sistema upravljanja koji se sastoji od:

  • sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima ISO 9001,
  • sistema upravljanja zaštitom životne sredine prema zahtjevima ISO 14001,
  • sistem  upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednosti na radu prema zahtjevima ISO 45001 i
  • sistema upravljanja energijom prema zahtjevima ISO 50001.

Politika IMS-a PDF