Upravljenje kvalitetom i zaštita životne sredine

Procjena uticaja i ekološka dozvola

U skladu sa važećim propisima, tokom 2007. godine izrađen je Plan aktivnosti sa mjerama i rokovima za postepeno smanjenje emisija i usaglašavanje sa BAT standardima za rudnik. Nakon provedene procedure (odobrenje plana, javni uvid, izrada dokaza) Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS je 05.10.2007. godine izdalo ekološku dozvolu za rudnik.

Ekološka dozvola za rudnik - oktobar 2007.

Obnavljanje ED

Ekološka dozvola za rudnik je u redovnom postupku obnovljena dva puta, 2012. i 2017. godine. Rješenjem Ministarstva od 29. 09. 2017. godine produžen je rok važenja dozvole do 05. 10. 2022. godine.

Ekološka dozvola za rudnik - septembar 2017.

Rekultivacija

Rekultivacijom se obnavljaju komponente ekoloških zajednica koje su privremeno prekinute.

U okviru Integrisanog sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine, vodeći pravci rekultivacije su poljoprivreda i podizanje šumskih zasada.

Rekultivacija je započeta na završnim dijelovima spoljnjeg i unutrašnjeg odlagališta otkrivke sa kopa Raškovac i pri tome je zahvaćeno oko 50 ha novoformiranih tehnogenih zemljišta, tip deposola i rekultisola.

Rad na rekultivaciji degradiranog zemljišta se realizuje uz primjenu iskustva i saznanja iz prethodno provedenih istraživačkih aktivnosti na ovom polju. U cilju iznalaženja optimalnih mjera rekultivacije kontinuirano su provođena poljska i laboratorijska istraživanja zemljišta i biljaka u procesu rekultivacije.

U obnavljanju ekosistema, akcenat je stavljen na formiranje zelenih koridora između samog eksploatacionog polja i neposredne okoline. Na taj način je u zaštitnim drvoredima i kroz druge grupacije posađeno preko 3.500 ukrasnih i drugih sadnica stablašica i žbunastih formi.