Zaštita životne sredine

EFT Grupa obraća posebnu pažnju na pitanje zaštite životne sredine. Kako bi se precizno procijenio uticaj eksploatacije rude na životnu sredinu, kao i izgradnje TE Stanari na stanje vazduha, voda i zemljišta, EFT je započeo sveobuhvatnu proceduru praćenja ovih oblasti u Stanarima i okolini, a u skladu sa relevantnim direktivama Evropske unije. Ove direktive su sastavni dio Studije procjena uticaja na životnu sredinu (EIA) za rudnik i termoelektranu Stanari.

U rudniku Stanari, EFT je započeo obiman program rekultivacije zemljišta koji će, u kombinaciji sa najsavremenijim rudarskim tehnologijama, obezbijediti optimalnu eksploataciju uz minimalni uticaj na prirodnu sredinu.

EFT je do sada zasadio 50.000 stabala bagrema na vanjskom odlagalištu jalovine. Pored toga je zasađeno par hiljada stabala raznih sorti na unutrašnjem odlagalištu, čime je poboljšana zaštita od buke i prašine i omogućeno minimiziranje drugih negativnih uticaja rudnika na život u selu. Stalnom analizom uticaja svakog objekta u rudniku na stanje vazduha, voda i zemljišta, omogućen je najviši nivo zaštite životne sredine u okolini rudnika.

Rudnik Stanari je prvi površinski rudnik koji je dobio novu ekološku dozvolu od Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srpske. Sistem zaštite životne sredine u rudniku je analizirao i verifikovao italijanski konsultant iz ove oblasti, D’Appollonia. Rudnik Stanari je dostigao međunarodne standarde funkcionisanja dobivši sertifikat ISO 14001 Upravljanja sistemom zaštite životne sredine.