Kontakt

Za sva pitanja i zahtjeve kontaktirajte nas na sledeće načine:

info@eft-stanari.net

Za informacije u vezi sa snabdijevanjem električnom energijom možete nas kontaktirati na:

eft-snabdevanje@eft-group.net

EFT - Rudnik i Termoelektrana Stanari d.o.o.
Stanari b.b.
Stanari 74208
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 53 209 930
Tel: +387 53 209 900