EFT STANARI

Tehnološki koncept

U maju 2010. godine, EFT - Rudnik i Termoelektrana Stanari d.o.o. i Dongfang Electric Corporation potpisali su ugovor o izgradnji termoelektrane snage 300 MW u neposrednoj blizini rudnika Stanari. Osnovni parametri tehnološkog koncepta TE Stanari su:

  • Jedan blok instalisane snage 300 MW
  • Kotao sa sagorijevanjem u cirkulacionom fluidizovanom sloju sa podkritičnim parametrima pare
  • Parna turbina sa jednim međupregrijavanjem
  • Vazduhom hlađeni kondenzator
  • Povezivanje na 400 kV dalekovod

Postoje dva tehnička aspekta TE Stanari koja je izdvajaju od sličnih termoelektrana u regionu koje kao gorivo koriste ugalj: kotao sa sagorijevanjem u cirkulacionom fluidizovanom sloju (CFB) i vazduhom hlađeni kondenzator (ACC).

CFB Kotao

Kao čista tehnologija za sagorijevanje uglja, CFB tehnologija se od 1960-ih godina uspješno koristi širom svijeta. CFB proces karakteriše efikasno sagorijevanje širokog spektra goriva, istovremeno održavajući niske emisije.

Fleksibilnost goriva – relativno niske temperature u ložištu niže su od temperature omekšavanja pepela za skoro sve vrste goriva. Kao rezultat toga, projektovanje ložišta je nezavisno od karakteristika pepela, što omogućava korišćenje širokog spektra goriva.

Niske emisije SO2 – krečnjak je efikasan sorbent sumpora u temperaturnom rasponu od 815°C do 925°C. Efikasnost odstranjivanja SO2 u iznosu od 95% i više, demonstrirana je uz dobru iskorišćenost sorbenta.

Niske emisije NOX – niske temperature u ložištu od 850°C do 890°C, uz dovod vazduha u ložište, rezultiraju veoma niskim emisijama NOX.

Visoka efikasnost sagorijevanja – dugo zadržavanje čvrstih čestica u ložištu nastalo kao rezultat prikupljanja/recirkulacije čvrstih čestica putem ciklona, uz kontakt čvrstih čestica/gasa u ložištu prouzrokovan protokom vazduha u fluidizovanom sloju, rezultira visokom efikasnošću sagorijevanja.

ACC

Para na izlazu trostepene turbine sa jednim međupregrijavanjem kondenzuje se u vazduhom hlađenom kondenzatoru.

Vazduhom hlađeni kondenzator je spoljašnjeg tipa sa prinudnom promajom, montiran na čeličnu konstrukciju i sačinjavaju ga višestruki moduli. Dimenzije površine koju zauzima ACC sistem su 70x59 m. Visina postolja za ventilator iznosi 32 m. Ugrađeno je ukupno 30 ventilatora, svaki sa snagom motora od 90 kW.

Osnovne prednosti ovog sistema jesu smanjen uticaj na životnu sredinu, kraće vrijeme izgradnje, lakše rukovanje i regulacija ukupnog sistema.